Sex smarta verktyg som formar framtidens byggarbetsplats

Byggindustrin har länge varit känd för sitt beroende av manuell arbetskraft och många arbetsmoment är repetitiva, slitsamma och riskfyllda. Den snabba tekniska utvecklingen har lett till en ökad användning av avancerad hårdvara och smarta maskiner som inte bara kompletterar mänsklig arbetskraft utan gör byggarbetsplatser mer effektiva och säkra. Låt oss ta en närmare titt på sex av dessa spännande innovationer!

1. Visuella hjälpmedel ökar säkerheten och hjälper arbetarna

Med hjälp av augmented reality (AR), i smarta glasögon eller en heads-up-display, kan en maskinoperatör eller förare nu få digital information överlagrad på sin vy av arbetsplatsen. Detta kan hjälpa dem att navigera bättre, identifiera hinder och utföra uppgifter med större precision. AR och smarta glasögon kan också vara ett bra stöd vid reparationer av maskiner på fältet och minska behovet av fysiska manualer. Hjälmar med inbyggda skärmar och andra bärbara enheter kan ge byggarbetare tillgång till realtidsinformation direkt på arbetsplatsen. Detta kan inkludera allt från ritningar till säkerhetsinstruktioner, vilket ökar effektiviteten och säkerheten. Man kan också filma arbetsmoment.

2. Drönare och LIDAR-scanning

Drönare, även sådana med värmekameror, har blivit vanliga för övervakning och kontroll, särskilt på svåråtkomliga delar av ett bygge. LIDAR (light+radar) är en laserdriven scanner som kan generera väldigt precisa 3D-avbildningar som kan kopplas direkt till ett BIM-system och på så sätt rapportera avvikelser mot ritningarna i realtid. Denna teknik kan ersätta fotodokumentation och byggdagböcker av traditionell typ, vilket underlättar projektledarens jobb.

3. Wearables håller koll på hur du mår

Det är inte bara stridspiloter och astronauter som har smarta västar och uniformer för att hålla koll på puls, kroppstemperatur med mera. Bortom smarta glasögon och hjälmar finns det nu västar, skor och handskar för byggarbetare som är utrustade med biometriska sensorer. Dessa kan övervaka bärarens hälsa, position och omgivning. Om en arbetare till exempel utsätts för farliga nivåer av buller, vibrationer eller UV-strålning kan den smarta västen varna dem och arbetsledaren i realtid.

4. Självgående fordon för transporter på och till byggarbetsplatser

Flera företag har börjat experimentera med autonoma eller självkörande fordon på byggarbetsplatser. Dessa fordon kan utföra uppgifter som materialtransport och markberedning utan mänsklig inblandning. I rätt sammanhang kan detta innebära en mer effektiv arbetsplats med minskade driftskostnader.

5. Robotar kan bygga murar och exoskelett hjälper vid tunga lyft

Robotteknik har utvecklats för att hantera uppgifter som murverk, betonggjutning, svetsning och till och med installation av gipsväggar. Dessa robotar kan arbeta snabbare och med större precision än människor, vilket minskar risken för fel och olyckor. Om man inte vill gå så långt, så finns det exoskelett som hjälper användaren att lyfta tungt och utföra repetitiva arbetsmoment med mindre risk för utmattnings- och förslitningsskador.

6. Smarta maskiner och IoT minskar riskerna

Det finns nu verktyg som kan kopplas upp mot internet och kommunicera med andra enheter. Till exempel kan en smart borr informera en byggarbetare när den behöver underhåll eller när ett batteri håller på att ta slut. Det finns även maskiner som kan fjärrstyras, vilket ger möjlighet att utföra arbete på svåråtkomliga och farliga platser utan att fysiskt vara där.

Den snabba utvecklingen av hårdvara och smarta maskiner inom byggindustrin är ett tydligt tecken på en bransch i förändring. Genom att anamma dessa teknologier kan företag inte bara öka sin effektivitet och minska kostnaderna, utan också skapa en säkrare arbetsmiljö för sina anställda. Dessutom spås de tekniska landvinningarna bidra till att göra branschen mer hållbar. Det är en spännande tid att vara en del av byggindustrin!

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur plattformen fungerar?

Så fungerar iBinder

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo