4 steg för effektivare byggprojekt

Det finns lika många sätt att driva projekt som det finns projekt. Men det finns vissa gemensamma nämnare för de projekt som oftare verkar lyckas. Här har vi listat fyra råd för dig som vill göra ditt byggprojekt mer effektivt, spara konsulttimmar och minska riskerna för fel.

Struktur från början

Det är viktigt att från början bygga upp en enkel och tydlig struktur för dina projekt. Det kan spara enormt mycket tid och slit. I din organisation kan du enkelt skapa strukturer som mallar speciellt anpassade efter din verksamhet. Dessa kan sedan återanvändas när nya projekt ska startas upp. Det innebär att alla inom organisationen jobbar efter samma strukturer och man slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång ett nytt projekt ska startas upp. 

Använd aviseringar på rätt sätt

I iBinder finns det flera inbyggda funktioner för att göra deltagare uppmärksamma på uppdateringar, ändringar eller kommentarer. Med funktionerna, Meddelanden och Frågor & svar, kan man direkt avisera om något eller ställa en fråga till övriga projektdeltagare. Fördelen med att göra det inne i iBinder, är att all historik finns loggad och att det skickas e-postaviseringar till berörda deltagare. Det blir enkelt att gå tillbaka och se vilka meddelanden som har skickats eller vilka frågor som har ställts.

Samarbeta i dokument

I iBinder kan du redigera Office-dokument direkt i din pärm. Det innebär att du kan redigera dokumenten inne iBinder och när du har gjort en uppdatering så skapas det automatiskt en ny version av dokumentet. Nu kan även flera personer samtidigt arbeta med ett dokument vilket gör att man sparar en massa tid.

I ritningar kan ni samarbeta genom att göra anteckningar. Det innebär att man bland annat kan markera i ritningen och skriva en kommentar som man sedan taggar en annan projektdeltagare i. Då skickas en e-postavisering till projektdeltagaren. Kommentarerna och markeringarna kan snabbt och enkelt tändas och släckas via ett knapptryck. Även här samlas all historik.

Urvalspärm för bättre styrning

I en projektpärm går det att tagga dokument som man sedan kan använda som grund för att skapa en urvalspärm ifrån. Det innebär att dokumenten hamnar i en egen pärm som man sedan kan bjuda in deltagare till. Det här ger dig möjlighet att ge personer behörighet att enbart komma åt de dokument som de behöver. Det blir enkelt både för dig och för mottagaren. När ett dokument som är taggat i en urvalspärm uppdateras i själva projektpärmen, så uppdateras det även automatiskt i urvalspärmen.

Tillbaka till kunskapsbank

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo