Meddelanden och fråga/svar

Här kan man läsa om hur man kommunicerar i en förfråganspärm, vilket skiljer sig lite mot hur det fungerar i en projektpärm.

Meddelanden

Läs om hur man kan skriva meddelanden för att nå ut till alla mottagare.

Frågor och svar

Läs om hur man kan besvara inkommande frågor från mottagare.

Instruktionsvideo:

 

 

Meddelanden

I fliken "Meddelanden" kan man skriva meddelanden för att informera alla anbudsgivare om något, t.ex. ett förändrat slutdatum.
Klicka på "+ Skapa meddelande".

Fyll i titel och meddelande. Klicka sedan på "Publicera".

Alla anbudsgivare får en mailnotifikation då ett nytt meddelande publiceras.

 

Frågor och svar

Anbudsgivare har möjlighet att ställa frågor anonymt i en förfråganspärm.
När en anbudsgivare ställt en fråga så får upphandlaren ett mail.
Klicka på fliken "Frågor och svar" för att komma åt inkommande frågor.

Klicka på en inkommande fråga för att läsa och besvara den.

Redigera fråga:

Om man vill så kan man redigera den ursprungliga frågan innan man svarar på den, det kan vara bra om t.ex. anbudsgivaren råkat avslöja sitt namn eller firmanamn i frågetexten; då kan man sudda ut den biten. Klicka i så fall på "Redigera fråga".

Svara på fråga:

Fyll i svaret under "Svar" och klicka sedan på "Publicera svar".
Nu kommer både frågan och svaret bli tillgängligt för alla anbudsgivare. Frågeställaren kommer vara anonym.

Alla publicerade frågor hamnar i högra kolumnen "Publicerade svar".

Export:

Det går när som helst att exportera ut en CSV-fil på alla frågor och svar som kan importeras i t.ex. Excel. Klicka på "Exportera frågor och svar".

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo