Förfrågan - För upphandlare

I det här avsnittet kan man läsa om hur man som upphandlare arbetar med förfråganspärmen i iBinder.

Skapa/Redigera förfråganspärm

Läs om hur man skapar en ny förfråganspärm, ändrar pärminformation och avslutar en förfråganspärm.

Bjuda in deltagare och mottagare

Läs om hur man bjuder in deltagare och mottagare i en förfråganspärm.

Ladda upp förfrågningsunderlag

Läs om hur man förbereder mappstruktur och laddar upp förfrågningsunderlag.

Ange anbudskrav

Läs om hur man kan ställa anbudskrav på sina mottagare.

Publicera förfrågan

Läs om hur man publicerar en förfrågan.

Meddelanden och fråga/svar

Läs om hur man kan kommunicera på ett säkert vis i förfråganspärmen.

Anbudsöversikt och tilldelningsbeslut

Läs om hur man kommer åt mottagarnas anbud och hur man publicerar ett eventuellt tilldelningsbeslut.

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo