• 2 december 2021

  iBinder overtar SaaS-selskapet SundaHus: hjelper bygg- og eiendomsbransjen til å oppfylle økte krav til bærekraft

  iBinder, den ledende nordiske digitale plattformen for informasjonshåndtering innen bygg- og eiendomsbransjen, overtar SaaS-selskapet SundaHus med materialdatabasen av Sveriges høyeste kvalitet. Overtakelsen gjør det mulig å integrere bærekraft i tilbudet og å hjelpe bedrifter til å oppfylle nye krav til bærekraft.

  Lav produktivitet, stort ressursforbruk og stor klima- og miljøpåvirkning er bygg- og eiendomsbransjens store utfordringer. Gjennom overtakelsen av SundaHus tar iBinder neste steg på sin vekstreise, der målet er å redusere miljøpåvirkning gjennom hele eiendommens livssyklus. Med enkelhet som ledende prinsipp, hjelper iBinder kunder til å samarbeide og dele informasjon gjennom alle fasene av en eiendoms livssyklus; fra anskaffelse til planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning. iBinder har vokst med i gjennomsnitt 25 % de siste 3 årene, og har blitt kåret til gaselle i flere nordiske land.

  Tidligere i år overtok iBinder selskapet Byggnet. Overtakelsen av SundaHus kompletterer iBinders tilbud og hjelper eierne av eiendommer med å håndtere nye krav rundt klimaerklæringer, materialvalg og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer.

  «Med den uavbrutte digitale informasjonsflyten som iBinders prosjektplattform sammen med SundaHus’ materialdatabase skaper, kan vi hjelpe kundene våre og partnerne deres til å samarbeide på en mer effektiv måte og til å oppfylle nye krav til bærekraft for å redusere klimaavtrykk, fase ut miljøskadelige kjemikalier og samtidig øke produktiviteten i byggesektoren – fra prosjekt til forvaltning, med eiendommen i sentrum», sier Per Hedebäck, administrerende direktør og konsernsjef for iBinder-gruppen.

  SundaHus har siden 1990 arbeidet med å skape metoder, systemer og tjenester for et giftfritt og mer langsiktig bærekraftig bygd miljø. Systemet «SundaHus Miljödata» gjør det enkelt for alle som er involverte i byggeprosessen å finne ut om produkter oppfyller prosjektets spesifikke miljøkrav, å lage klimarapporter på en enkel måte samt å opprette «loggbøker» eller materialdatabaser for bygninger.

  Gjennom den strukturerte informasjonen i systemet om blant annet kunders bygninger, med 49 000 vurderte produkter (230 000 artikler), 4500 varemerker og mer enn 10 000 kjemiske stoffer, legges grunnlaget for en mer sirkulær og effektiv byggebransje.

  «Gjennom iBinder ser vi store muligheter til at bærekraft kan bli en enda mer naturlig og integrert del av kundenes prosesser. Særlig interessante er også mulighetene til utvidelse på det europeiske markedet. Sammen kan vi skape grunnlaget for et bærekraftig samarbeid (foundation for sustainable collaboration) både i og utenfor Sverige», sier Lisa Elfström, administrerende direktør for SundaHus.

  Etter sammenslåingen kommer iBinder-gruppen til å ha 100 medarbeidere og en omsetning på 175 millioner SEK.

   

  For mer informasjon, kontakt

  Per Hedebäck, administrerende direktør og konsernsjef for iBinder:

  E-post: per.hedeback@ibinder.com, Tlf.: +46 70 247 45 20

   

  Lisa Elfström, administrerende direktør for SundaHus:

  E-post: lisa@sundahus.se, Tlf.: +46 70 360 67 40

   

  Om SundaHus

  SundaHus i Linköping AB (publ) ble grunnlagt i 1990 som et selskap for bedre innemiljø, og er i dag en ledende aktør innen området bevisste materialvalg.

  SundaHus’ visjon er å skape et bygd miljø som er verdifullt på lang sikt, gjennom å muliggjøre bevisste beslutninger som fremmer helse og miljø.

  Om iBinder

  iBinder startet sin virksomhet som et Software as a Service-selskap i Örebro i 2006. Selskapet utvikler og tilbyr en digital plattform for effektiv informasjonshåndtering og samarbeid innen bygg- og eiendomsbransjen, med visjonen Foundation for Collaboration.

  iBinders kjernemarked er Norden, og selskapet har nylig begynt å utvide virksomheten til Europa.

   

   

  Tilbake til nyheter

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo