• 2 december 2021

  iBinder förvärvar SaaS-bolaget SundaHus: hjälper bygg- och fastighetsbranschen att möta ökade hållbarhetskrav

  iBinder, den ledande nordiska digitala plattformen för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, förvärvar SaaS-bolaget SundaHus med Sveriges mest högkvalitativa materialdatabas. Förvärvet förverkligar möjligheten att integrera hållbarhet i erbjudandet och hjälpa företag att möta nya hållbarhetskrav.

  Låg produktivitet, stor resursförbrukning och stor klimat- och miljöpåverkan är bygg och fastighetssektorns stora utmaningar. Nu tar iBinder nästa steg i sin tillväxtresa, genom förvärvet av SundaHus, för att minska miljöpåverkan över hela fastighetens livscykel. Med enkelhet som ledstjärna hjälper iBinder kunder att samarbeta och dela information genom alla faser av en fastighets livscykel; från upphandling till planering, projektering, byggnation och förvaltning. iBinder har vuxit i genomsnitt med 25% de senaste 3 åren och utsetts till Gasell i flera nordiska länder.

  Tidigare i år förvärvade iBinder bolaget Byggnet. Förvärvet av SundaHus kompletterar iBinders erbjudande och hjälper fastighetsägare att hantera nya krav kring klimatdeklarationer, materialval och EUs Taxonomi för hållbara investeringar. 

  - Med det obrutna digitala informationsflöde som iBinders projektplattform skapar tillsammans med SundaHus materialdatabas kan vi hjälpa våra kunder och deras partners att samarbeta mer effektivt och möta nya krav kring hållbarhet för att minska klimatavtryck, fasa ut miljöskadliga kemikalier och samtidigt öka produktiviteten i byggsektorn - från projekt till förvaltning med fastigheten i centrum, säger Per Hedebäck, VD och Koncernchef på iBinder Group.

  SundaHus har sedan 1990 arbetat med att skapa metoder, system och tjänster för en giftfri och mer långsiktigt hållbar byggd miljö. Systemet SundaHus Miljödata gör det enkelt för alla som är involverade i byggprocessen att ta reda på om produkter uppfyller projektets specifika miljökrav, att enkelt skapa klimatrapporter samt att skapa ”loggböcker” eller materialbanker för byggnader.

  Genom den strukturerade informationen i systemet läggs grunden för en mer cirkulär och effektiv byggbransch. I SundaHus Miljödata finns i dagsläget bl a 49 000 bedömda produkter (230 000 artiklar), 4 500 varumärken och mer än 10 000 kemiska ämnen.

  - Genom iBinder ser vi stora möjligheter till att hållbarhet kan bli en ännu mer naturlig och integrerad del  i kundernas processer. Särskilt intressant är också möjligheterna till expansion på den Europeiska marknaden. Tillsammans kan vi skapa grunden för ett hållbart samarbete (foundation for sustainable collaboration) både i och utanför Sverige, säger Lisa Elfström, VD för SundaHus.

  Efter samgåendet kommer iBinder-Group att ha 100 medarbetare och omsätta SEK 175 miljoner.

   

  För mer information kontakta

  Per Hedebäck, VD och Koncernchef för iBinder:

  Mail: per.hedeback@ibinder.com, Tfn: +46 70-247 45 20

   

  Lisa Elfström, VD för SundaHus:

  Mail: lisa@sundahus.se, Tfn: +46 70-360 67 40

   

  Om SundaHus

  SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som bolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

  SundaHus vision är att skapa en långsiktig värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar hälsa och miljö.

  Om iBinder

  iBinder startade sin verksamhet som ett Software as a Service bolag i Örebro 2006. Bolaget utvecklar och tillhandahåller en digital plattform för effektiv informationshantering och samarbete inom bygg- och fastighetssektorn med visionen Foundation for Collaboration.

  iBinders kärnmarknad är Norden och bolaget har nyligen påbörjat en expansion i Europa.

  Tillbaka till nyheter

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo