• Hvilke tendenser var der inden for byggeriet i Europa i 2023 – og hvad vil der ske i 2024?

  Den europæiske byggesektor var præget af en række tendenser i 2023. Mens boligbyggeriet faldt kraftigt i flere lande, steg byggeriet på områder som f.eks. logistik og offentligt byggeri.

  Samtidig fortsatte hele byggesektoren med at tilpasse sig den stigende efterspørgsel efter bæredygtighed og energieffektivitet. Udsigterne for byggebranchen i Europa i 2024 omfatter stadig en blanding af udfordringer og vækstmuligheder.

  Boligbyggeriet ramt af højere renter og omkostninger

  Antallet af byggetilladelser til nye boliger faldt i 2023 i flere lande som f.eks. Østrig, Belgien, Tyskland, Holland, Frankrig og Sverige. Det skyldes i vidt omfang højere renter og byggeomkostninger samt afskaffelse af boligstøtte til nybyggeri i nogle lande. Højere huspriser og dårligere privatøkonomi har lagt en dæmper på et tidligere livligt boligmarked. Antallet af byggetilladelser til boliger i Spanien er derimod øget, og det har været en tendens de seneste år. Boligbyggeriet kan forventes stadig at være under pres i 2024, især i lande, hvor antallet af byggetilladelser er faldet markant. Samtidig kan det øgede antal byggetilladelser i Spanien være en positiv indikator for landets byggesektor.

  Irlands byggesektor havde det bedste år

  Irland oplevede den stærkeste vækst i byggesektoren blandt 19 europæiske lande. Landet blev spået en vækst på 3,2 % i 2023. Det adskiller sig markant fra resten af Europa, hvor der blev konstateret et generelt fald i byggeproduktionen. Man forventede, at den samlede produktion i den europæiske byggebranche ville falde med 1,1 % i 2023. Det skyldtes faktorer som inflation, højere renter og en afmatning i den globale økonomi. 

  E-handel, uddannelse og sundhed bidrager til væksten 

  Statistikken viser ikke et lige så markant fald i antallet af udstedte byggetilladelser, når det drejer sig om erhvervsbyggeri. Byggetilladelserne målt i kvadratmeter steg endda en smule i 1. kvartal 2023 i forhold til samme periode et og to år tidligere. Noget af det, der drev denne stigning, var væksten i e-handel, der øgede efterspørgslen efter nye logistikcentre. Samtidig stabiliserede de offentlige udgifter til uddannelses- og sundhedsfaciliteter sig.

  Hybridarbejde udfordrer kontorsektoren

  I sektoren for kontorbyggeri var der et mindre fald i udstedte byggetilladelser. Usikkerhed om fremtiden for hjemmearbejde og flere opsigelser af lejemål bidrog til denne tendens. Der kommer dog muligvis en stigende efterspørgsel efter ombygning af kontorer for at tilpasse dem til nye arbejdsmetoder som f.eks. hybridarbejde. Det er dog usikkert, hvordan det vil påvirke sektoren på kort sigt.

  Øget fokus på bæredygtighed og energieffektivitet

  Energikrisen og den aktuelle geopolitiske situation har i høj grad påvirket byggebranchen, især på grund af stigende priser på byggematerialer. Der var også en øget bevidsthed om og efterspørgsel efter energieffektive bygninger, især i lande som Tyskland. Denne tendens afspejler et stigende fokus på bæredygtighed og energieffektivitet i byggesektoren. I lyset af de ambitiøse klimamål, EU har fastsat, vil denne tendens sandsynligvis fortsætte.

  Fortsat usikkerhed vil præge 2024

  Udsigterne for byggebranchen i Europa i 2024 omfatter stadig en blanding af udfordringer og vækstmuligheder i tråd med de tendenser og forhold, der blev observeret i 2023: Irlands byggesektor forventes fortsat at vokse, og man forudser en vækst på 4,4 % i 2024. Denne positive tendens i Irland skiller sig ud som en undtagelse fra den mere generelle afmatning i den europæiske byggeaktivitet. Den samlede europæiske byggebranche forventes ikke at komme op på samme niveau som inden pandemien før i 2025. Det tyder på, at sektoren stadig står over for mange udfordringer, selv om der sker en vis forbedring i 2024. 

  Tendensen i retning af mere energieffektive og bæredygtige byggeprojekter vil sandsynligvis fortsætte i overensstemmelse med EU's overordnede klimamål og en voksende bevidsthed om energieffektivitet blandt forbrugere og virksomheder. Kommercielt byggeri, især inden for logistik og offentligt byggeri, kan fortsat opleve en stabil eller øget efterspørgsel som følge af ændrede forbrugsmønstre og offentlige investeringer. Markedet for kontorbyggeri kan fortsat være usikkert, afhængigt af udviklingen i arbejdstendenser som f.eks. hybridarbejde og hjemmearbejde. Det kan påvirke efterspørgslen efter nye kontorbygninger samt behovet for renovering af eksisterende kontorlokaler.

  Kilder

  Vedrørende Irlands stærke vækst i byggesektoren:
  EY Ireland - Euroconstruct Report
  Vedrørende den generelle nedgang i den europæiske byggeproduktion og udsigterne frem til 2025:
  BDC Magazine - European Construction Forecast
  Vedrørende tendenser og påvirkningsfaktorer i den europæiske byggesektor, herunder energikrisen og bæredygtighed:
  GMK Center - Construction in the EU 2022-2023 
  Vedrørende udviklingen inden for boligbyggeri, erhvervsbyggeri og kontorbyggeri:
  ING Think - Europe’s Construction Sector

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo