Informácie

Staviame na jednoduchosti

Za vznikom systému iBinder stojí potreba zjednodušovať.

Aby mohol byť systém na správu projektov efektívny, používatelia mu musia rozumieť a musia ho chcieť používať. A to všetko závisí od jeho jednoduchosti. Musí umožňovať jednoducho robiť správne veci a nájsť správne veci. Zároveň musí byť taký, aby v ňom nebolo ľahké urobiť chybu. Preto sme vychádzali z toho najlepšieho a najosvedčenejšieho modelu: zo šanóna.

iBinder napodobňuje štruktúru projektového šanóna a využíva tú istú jednoduchú a intuitívnu logiku. Našim východiskovým bodom bola správa dokumentov v stavebníctve, keďže práve v tejto oblasti sa realizujú tie najkomplexnejšie a najzložitejšie projekty. Systém, ktorý dokáže zvládnuť nároky v stavebníctve, dokáže ľahko zvládnuť aj nároky v iných oblastiach.

Rekordný rast

My, čo stojíme za vznikom systému iBinder, sme všetci začali v stavebníctve, čo je odvetvie, v ktorom sa riešia tie najkomplexnejšie projekty a zároveň v ňom platí istý kódex cti, ktorý nám káže nebyť príliš sebaistí. Preto by sme chceli s pokorou poukázať na nasledujúce skutočnosti:

  • Počet našich aktívnych používateľov sa od roka 2010 každý rok zvyšuje o 15 až 20 %.
  • Naši klienti vytvoria v našom systéme dvakrát toľko nových projektov ako rok predtým.
  • Vo Švédsku, Dánsku aj Nórsku možno pozorovať rovnako pozitívny vývoj a náš systém sa chystáme čoskoro uviesť aj do iných krajín.
  • Náš obrat rastie spolu s naším trhovým podielom.

Avšak to najpodstatnejšie na všetkých týchto skutočnostiach nie je to, že máme byť na čo pyšní, alebo to, čo vám môžeme ponúknuť. Náš systém je jasným dôkazom platnosti princípu: jednoduchosť použitia = zaručené použitie = zaručený úspech.

Vitajte vo svete, v ktorom je všetko jednoduchšie

iBinder Slovensko

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

E-mail

info@ibinder.sk

Vyžiadajte si prezentáciu