eTender

iBinder uľahčuje štruktúrovanie, aktualizáciu a vyžiadanie informácií od všetkých zúčastnených strán.

Rád by som sa dozvedel viac

Efektívne dopytovanie a obstarávanie

Presné a spoľahlivé odpovede poskytujú pohodlnejší a bezpečnejší proces pre všetky typy dopytov a obstarávania.

iBinder spája všetko, čo požadujete, a to, čo vaši príjemcovia potrebujú vidieť, aby sa zabezpečilo, že váš proces obstarávania bude hladký a zároveň bezpečný. Aktualizácie sú prístupné každému, otázky možno klásť a odpovedať na ne priamo na platforme a bez rizika, že vynecháme tých, ktorí to potrebujú vedieť. iBinder uľahčuje správu dopytov a procesov obstarávania.

Všetky funkcie v jednom nástroji

  • Podpora súkromného aj verejného obstarávania na základe zákona o verejnom obstarávaní
  • Jednoduchá, časovo nenáročná správa otázok a odpovedí s úplnou anonymitou
  • Schopnosť vidieť, čo sa vydáva uchádzačom
  • Uchádzači môžu využiť služby subkonzultácií
  • Schopnosť vybrať a zdieľať víťazné ponuky
  • Včas vidieť, kto si prečítal súťažnú dokumentáciu, predložil ponuku alebo sa rozhodol nepredložiť
  • Chronologická časová os kľúčových udalostí v procese

Zistite viac od našich odborníkov

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť využitím bezplatnej prezentácie našej platformy. Jeden z našich odborníkov vás bude čoskoro kontaktovať, aby prediskutoval vaše potreby a ukázal vám, ako môžete využiť naše služby.

Vyplňte formulár a čoskoro vás budeme kontaktovať.

Kontaktujte nás

Viac o našej ponuke

Správa dokumentov

Mať všetku dokumentáciu na jednom mieste znižuje administratívu, minimalizuje nezrovnalosti a podporuje spoluprácu.

Zistite viac

Správa nehnuteľností

Fáza výstavby si vyžaduje značnú flexibilitu a použiteľnosť pre všetkých účastníkov projektu.

Zistite viac

Stavebné projekty

Fáza výstavby si vyžaduje značnú flexibilitu a použiteľnosť pre všetkých účastníkov projektu.

Zistite viac

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

E-mail

info@ibinder.sk

Vyžiadajte si prezentáciu