iBinder - Den mest användavänliga lösningen för
Byggprojekt Upphandling Klimatdeklaration Materialval Fastighetsförvaltning Myndighetsbesiktning

Plattformen för alla som arbetar med bygg och fastighet. Vi ger dig full kontroll på information, dokumentation och samarbete – från planering till förvaltning.

Plattform för fastighetens hela livscykel

Informationshantering

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Strukturerat samarbete

För att lyckas krävs samarbete. Med iBinder kan du skapa en struktur som håller ihop projektets deltagare och all information om din byggnad – från tidigt skede till förvaltning.

Läs mer om samarbete

Vill du se hur plattformen fungerar?

Klicka här

Varför ska du använda iBinder?

Tre stora fördelar

Från tidigt skede till förvaltning

Förvaltning

Samtliga processer och dokument tillgängliga och uppdaterade på en och samma plats. För enklare, tryggare och säkrare administration och fastighetsförvaltning.

Läs mer

Projektplanen

Det är viktigt att skapa en bra struktur redan när det är få dokument och få deltagare inblandade. Med iBinder kan man skapa en struktur som håller ihop informationen hela vägen från tidigt skede till förvaltningen.

Läs mer

Förfrågan

iBinder Förfrågan gör det enkelt att strukturera, uppdatera och efterfråga önskad information från samtliga involverade parter. Få rätt och tillförlitliga svar för en bekvämare och säkrare process genom förfrågan och upphandling

Läs mer

Byggprojekt

Vårt mål är att alla ska förstå och kan använda systemet direkt. Ett användarvänligt system för dokumenthantering I byggbranschen, med en logisk struktur. Lika passande för stora och komplexa som för mindre byggprojekt.

Läs mer

0

kunder

0

användare

0

medarbetare

0

länder

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo