• 23 december, 2021

  iBinder Group förvärvar SokoPro, Finlands ledande SaaS-lösning för hantering av digitala byggdokument

  iBinder, den ledande nordiska digitala plattformen för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, förvärvar SokoPro, Finlands ledande SaaS-lösning för dokument- och informatonshantering för byggprojekt. Förvärvet stärker ytterligare iBinder Groups marknadsposition i Norden.

  Förvärvet av SokoPro accelererar iBinder Groups tillväxtresa och utökar det attraktiva tjänsteutbudet till pan-nordiska kunder. Säljaren är Grano, ett innehållstjänstföretag som ingår i Panostaja Group.

  SokoPro är det ledande dokumenthanteringssystemet för byggprojekt i Finland med molnbaserad SaaS-tjänst för hantering, delning och arkivering av information, från de första stegen i ett byggprojekt till hantering av lösningen under projektets hela livscykel.

  - Förvärvet av SokoPro förstärker iBinder Groups erbjudande ytterligare och den globala potentialen för våra högeffektiva SaaS-lösningar. Med det obrutna digitala informationsflöde som iBinder Groups utökade projektplattform skapar kan vi hjälpa våra kunder och deras partners på våra nyckelmarknader att samarbeta mer effektivt - från de tidiga stadierna av projektplanering till den långsiktiga fastighetsförvaltningen, alltid med fastigheten i centrum, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef för iBinder Group.

  Tidigare under året förvärvade iBinder Group Byggnet och även, som meddelats i november 2021, SundaHus som avsevärt kompletterade koncernens erbjudande.

  – Med SundaHus materialdatabas som en integrerad del av vår SaaS-plattform kan vi hjälpa fastighetsägare att hantera nya krav gällande klimatdeklarationer, materialval och EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Förvärvet av SokoPro öppnar upp för ytterligare värdeskapande och attraktiva korsförsäljningsmöjligheter på den finska marknaden, tillägger Per Hedebäck.

  Med enkelhet som ledstjärna hjälper iBinder kunder att samarbeta och dela information genom alla faser av en fastighets livscykel; från upphandling till planering, projektering, byggnation och förvaltning. iBinder har vuxit i genomsnitt med 25% de senaste 3 åren och utsetts till Gasell i flera nordiska länder. Låg produktivitet, stor resursförbrukning och stor klimat- och miljöpåverkan är bygg och fastighetssektorns stora utmaningar.

  – Genom att bli en del av iBinder Group kan SokoPro-produkten ges ytterligare möjligheter och mjukvaruutveckling i världsklass. Internationellt är de nordiska länderna pionjärer inom digitaliseringen av byggbranschen och denna typ av lösningar är efterfrågat i bland annat Tyskland och England. Affären är en fantastisk möjlighet för alla som är involverade i SokoPros utveckling och försäljning. Vi är glada att vi på Grano kan fortsätta att sälja denna toppprodukt”, säger Granos tillförordnade vd Kimmo Kolari.

  Efter förvärvet av SokoPro kommer iBinder Group att ha 108 anställda och en årlig omsättning på 244 miljoner kronor. I samband med affären kommer dotterbolaget SokoPro Oy att etableras med åtta anställda inom produktutveckling, kundsupport, marknadsföring och säljstöd. Grano kommer att fortsätta som SokoPros enda återförsäljare i Finland. Transaktionen kommer att slutföras i slutet av januari 2022.

   

  För mer information, kontakta:

  Per Hedebäck, vd och koncernchef iBinder Group:

  Mail: per.hedeback@ibinder.com  Tel: +46 70-247 45 20

   

  Kimmo Kolari, CEO, Grano Oy

  Mail: kimmo.kolari@grano.fi Tel: +358 40 769 5807

    

  Om SokoPro

  SokoPro grundades 1993 och är Finlands ledande SaaS-lösning för dokumenthantering för byggprojekt med 9 000 aktiva projekt och 40 000 aktiva användare. SokoPro har en årlig omsättning på cirka 5,8 miljoner euro.

   

  Om iBinder Group

  iBinder startade sin verksamhet som ett Software as a Service bolag i Örebro 2006. Bolaget utvecklar och tillhandahåller en digital plattform för effektiv informationshantering och samarbete inom bygg- och fastighetssektorn med visionen ”Foundation for Sustainable Collaboration”.

  iBinders kärnmarknad är Norden och bolaget har nyligen påbörjat en expansion i Europa.

  Tillbaka till nyheter

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo