Enklare, bekvämare och säkrare fastighetsförvaltning.

Enklare förvaltning fastigheter

Enkel och trygg fastighetsförvaltning börjar med iBinder. Det ska vara lätt att göra rätt! Vårt system är byggt för att minimera utrymmet för fel och istället göra plats för ordning och reda i fastighetens administration. Från de enkla till de mer komplexa funktionerna för varje unik fastighetsförvaltning. Enkelt att lära och lätt att använda för berörda parter, där behörig person finner all nödvändig information på samma ställe; iBinder – Grunden för samarbete. 

Grunden för Samarbete i byggnadens alla stadier

Förvaltning

Samtliga processer och dokument tillgängliga och uppdaterade på en och samma plats. För enklare, tryggare och säkrare administration och fastighetsförvaltning.

Läs mer

Projektplanen

Det är viktigt att skapa en bra struktur redan när det är få dokument och få deltagare inblandade. Med iBinder kan man skapa en struktur som håller ihop informationen hela vägen från tidigt skede till förvaltningen.

Läs mer

Förfrågan

iBinder Förfrågan gör det enkelt att strukturera, uppdatera och efterfråga önskad information från samtliga involverade parter. Få rätt och tillförlitliga svar för en bekvämare och säkrare process genom förfrågan och upphandling

Läs mer

Byggprojekt

Vårt mål är att alla ska förstå och kan använda systemet direkt. Ett användarvänligt system för dokumenthantering I byggbranschen, med en logisk struktur. Lika passande för stora och komplexa som för mindre byggprojekt.

Läs mer

Funktionalitet iBinder Förvaltning

Få en överblick över hela ditt fastighetsbestånds information och status. 

 Arbeta med fastigheterna under hela deras livscykel, från projekt till förvaltning och återigen projekt osv, för att minska onödig administration. 

 Få en översikt över alla dina avtal inom olika områden och när de behöver ageras på. 

 Håll koll på arbetsuppgifterna som ska utföras i kvalitetsprocesser eller vid felanmälningar. 

 Dela ut särskilda delar av ditt fastighetsbestånds information till utvalda deltagare, både internt och externt för att få en effektivare process där var och en vet vart man ska lägga sitt fokus. 

 Bättre kontroll över planerade besiktningar och när arbetet är utfört. 

 Lägg ut besiktningar eller andra arbetsuppgifter till ansvarig person, både internt och externt. 

 Lätt att se status för besiktningar för att följa myndighetskraven för ditt fastighetsbestånd samt dela ut besiktningstillfällen till rätt besiktningspersoner. 

 Översikt över fastighetens garantitider. 

Begär en demo

Några av fördelarna med iBinder.

circle

Lätt att använda, kräver inga förkunskaper

circle

Minimal inlärningstid

circle

Lätt att kostnadsberäkna, utgår från förvaltningsytan

circle

Sparar tid, pengar och resurser

circle

Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare

circle

Personlig support för alla användare

circle

Dela, spara och uppdatera informationen med en knapptryckning

Vill du veta mer?

Vi träffar gärna dig och berättar mer om iBinder.

 

Bli kontaktad av våra specialister

Läs mer om vår sekretesspolicy

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Boka en demo