• Scania kvalitetssäkrar sina projekt med iBinder

  På Scania Industrial Maintenance arbetar Fredrik Hjert som projektledare inom VVS. Fredrik och hans kollegor ansvarar för ny- och ombyggnation av fastigheter där Scania bedriver verksamhet. I såväl projektering- som utförandefasen är det viktigt att kunna kvalitetssäkra programhandlingar, besiktningsdokument och ritningar. För att lyckas med det används bland annat iBinder som en lösning i Scania Industrial Maintenances projekt.

  Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar och har omkring 54 000 anställda i mer än 100 länder. Tillsammans med partners och kunder driver de skiftet mot ett mer hållbart transportsystem. I projekten görs ett omfattande utbyte mellan externa och interna deltagare, något som kräver att all information finns samlad på ett ställe. Sedan 2006 används därför iBinder som informations- och dokumenthanteringsverktyg.  

  "I våra projekt ställs stora krav på att alla deltagare håller sig uppdaterade på ändringar som sker i projektdokumenten, detta underlättas med iBinders dokumenthantering. Den digitala informationshanteringen möjliggör också snabb hantering och uppladdning av stora filer i projekten", berättar Fredrik Hjert. 

  Aktuell dokumenthantering för alla berörda 

  För Scania Industrial Maintenance är det viktigt att stödet för digital informationshantering görs i ett enkelt och användarvänligt system. Nya deltagare bjuds ofta in till att samverka i projekten och dessa förväntas kunna delta aktivt genom att snabbt sätta sig in i projekten. Samtidigt krävs det att programhandlingar är kvalitetssäkrade och uppdaterade. Detta blir möjligt med iBinder.  

  "I iBinder har vi all information samlad och tillgänglig för alla berörda i projektet.  Versionshanteringen fungerar också så bra i iBinder och det är verkligen en styrka. Med hjälp av meddelandefunktionaliteten presenteras aktuell information enkelt och lättillgängligt. Det skapar tydlighet kring vilket dokument det är som “gäller” när nya deltagare bjuds in", berättar Fredrik. 

  Ett effektivt och tillgängligt verktyg 

  Effektiviteten och tillgängligheten som kommer med iBinder är en av de kvaliteter i verktyget som Fredrik uppskattar mest. Exempelvis finns möjligheten att skriva ut egna ritningar vid behov, något som sparar tid hos projektledarna.  

  "De underlättar att det finns som en central funktion, även om just utskrifter är ett mindre och mindre vanligt behov i och med digitaliseringen som Scania Industrial Maintenance driver. Men det gör ändå att projektledarna slipper fråga om något som ska vara lättillgängligt, med iBinder blir det både enkelt och effektivt", avslutar Fredrik.  

  Läs fler kundreferenser

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo