• Bedömningar

  Vi på Sundahus är stolta över att kunna erbjuda en av den nordiska byggmarknadens största databaser för materialbedömningar där vi möjliggör medvetna materialval inom bygg- och fastighetssektorn. Vi har i mer än 30 år verkat för att hjälpa fastighetssektorn att göra bättre materialval och under de åren har vi samlat på oss bred erfarenhet och bedömt tiotusentals produkter. Genom vårt arbete har vi bidragit till en omställning i byggbranschen och att positionera Sverige som ett av de ledande länderna för mer medvetna materialval.

  Våra erfarna  och utbildade kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån vedertaget fastställda kriterier baserat på leverantörernas dokumentation. Vid behov begär vi in ytterligare dokumentation och kontaktar leverantörer för att säkerställa en god bedömningskvalité.

  För att ytterligare säkerställa kvalitén i loggböcker och se till att det så långt som möjligt finns korrekt information om  innehållet i en byggnad, begär vi att produkter i vårt system ska ombedömmas vart 5:e år. 

  Undantag för ombedömning beviljas när innehållet, tillverkningsmetoden eller dess plats, och/eller inre och yttre påverkan av produkten inte har förändrats. Detta undantag verkställs med 2 år i taget och måste skriftligen bekräftas av dig som kund. 
  Om du är intresserad av att veta mer om hur vi jobbar med bedömningar och hur dina produkter kan synas i ProductStory kan du läsa här:

  Kriterier 

  ProductStory 

  Priser 

  Villkor

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida