• Klimatdeklaration för byggnader

  Enkel automatisering av din klimatrapportering 

  Enkel och snabb klimatdeklaration

  Vår tjänst är till för både fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer. 

  För att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen infördes det i januari 2022 lagkrav på klimatdeklaration för alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov. 

  Med vår nya tjänst kan du snabbt och enkelt få hjälp med att automatiserat genomföra dina klimatdeklarationer. Genom Klimatmodulen kan dina projekts klimatpåverkan beräknas och redovisas med några knapptryck. 

  Nyfiken? Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma igång.

  Kom igång direkt

  Läs mer om vår sekretesspolicy

  Skapa klimatrapporter i SundaHus klimatmodul

  Vi hjälper dig att efterleva kravet på klimatrapportering. Genom vår klimatmodul kan projektens påverkan automatiskt beräknas och redovisas i klimatdeklartioner och rapporter. 

  Klimatmodulen följer Boverkets krav på klimatdeklartioner för byggnader indikator 4 i Miljöbyggnad 4. 

   

  Vad är en klimatdeklaration?
  En klimatdeklaration är en redovisning av den beräknade klimatpåverkan som en byggnad orsakar.

  Vad redovisas i en klimatdeklaration?
  Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet. Det innefattar:

  - Byggprodukttillverkningen, transporter under byggproduktionsskedet samt bygg- och installationsprocessen.

  - Klimatdeklarationen omfattar byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar, hela byggnadens klimatskärm och icke-bärande innerväggar.

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida