• Miljökonsult

  Våra miljökonsulter hjälper dig i ditt arbete med medvetna materialval

  Stöd i byggprojekt

  Planera

  Som verksamhetslicenskund får ni en egen kundansvarig som hjälper er att komma igång med informerade materialval. Kundansvarig kan hjälpa till att formulera relevanta och tydliga miljökrav i projektet, dela med sig av mallar, AF-texter och ge tips på arbetssätt och rutiner tills ni har kommit igång med arbetet inom organisationen. 

  Genomföra

  För att arbetet med medvetna materialval ska bli så effektivt och resultatinriktat som möjligt kan våra miljökonsulter stötta under projektens gång.  

  Miljökonsulterna kan exempelvis delta på byggmöten, följa upp projektdeltagarnas arbete, svara på frågor om alternativa materialval och utför revisioner. 

  Vi erbjuder även olika typer av utbildningar eller workshops för att ge arbetet så bra förutsättningar som möjligt

  Kontrollera

  Uppföljning är absolut nödvändigt för att arbetet ska fungera bra. Arbetet med informerade materialval kan med fördel följas upp under era miljörevisioner eller miljöronder. 

  Våra miljökonsulter har bred erfarenhet av revisioner och kan revidera både materialvalen och era övriga miljökrav i projektet. De utför även granskningar i projekten där de kontrollerar om de registrerade materialvalen uppfyller era miljökrav.

  Agera

  När arbetet med medvetna materialval har pågått ett tag kan man behöva utvärdera det och se vad som behöver förbättras. Här är våra miljökonsulter kompetenta bollplank för att se hur ert arbete behöver utvecklas. 

  Vi kan exempelvis genomföra workshops för projektledare och sammanställa resultatet därifrån så att det blir input till era rutiner och mål samt vara ett stöd i hur arbetet med SundaHus kan spridas även till förvaltningen

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida