• Utbildning

  Våra utbildningar ger ett bra stöd i arbetet att nå en giftfri vardag

  Green Planet In Hands

  Utbildningar

  Om du vill lära dig mera om bättre materialval och SundaHus så är du välkommen att anmäla dig till någon av våra utbildningar. Oberoende av om du är materialleverantör, entreprenör eller konsult kan vi erbjuda utbildningar som möter dina behov.

  Alla våra utbildningar kan anpassas till en specifik kund eller ett projekt. För mer information och bokning, vänligen maila miljokonsult@ibinder.com.

  Utbildning för leverantörer och producenter av byggvaror

  Vi erbjuder utbildningar för leverantörer och producenter av byggvaror. Utbildningen fokuserar på SundaHus dokumentationskrav, hur SundaHus Miljödata används i projekt och vilka krav som ställs på byggmaterial i olika typer av certifieringssystem.

  Ur innehållet:

  • Hur används SundaHus Miljödata i projekt?
  • SundaHus bedömningskriterier.
  • Demo SundaHus + workshop - Hur använder du som leverantör SundaHus?
  • Hur kan SundaHus Miljödata användas för att bevaka olika krav i de olika certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och Svanen?
  • Vilken information behöver SundaHus och hur fyller man i en byggvarudeklaration?
  • Workshop och övningsuppgifter
   Företagsspecifika utbildningar

  Kostnad: 3 500 kr /deltagare

  Anmäl dig här

  Vi erbjuder också företagsspecifika utbildningar anpassade för just ert specifika behov.  För mer information och bokning, maila projektadmin@sundahus.se

  Grundutbildning för projektledare och miljösamordnare

  Vi erbjuder grundutbildning i SundaHus Miljödata via webben. För dig som kommer att ha ett mer övergripande ansvar i SundaHus, till exempel projektledare, miljökonsulter, miljösamordnare, förvaltare, platschef, byggledare, beställare m.fl 

  Ur innehållet:

  • Introduktion SundaHus
  • SundaHus databas och bedömda materia
  • Miljökrav i projekt
  • Projektledarens arbete i SundaHus
  • Deltagarna testar att arbeta i SundaHus
   Klimatdeklaration och rapporter i SundaHus

  Kostnad: 3 500 kr /deltagare

  Anmäl dig här

  Är ni en grupp som vill gå en utbildning tillsammans? För mer information och bokning, maila projektadmin@sundahus.se

  Grundutbildning för entreprenörer och projektörer

  Vi erbjuder 2 h grundutbildning i SundaHus Miljödata live via webben. För dig som främst kommer att lägga in byggprodukter i SundaHus, till exempel entreprenörer och projektörer. Vi fokuserar på praktiskt arbete i SundaHus.

  Ur innehållet:

  • Introduktion SundaHus
  • Miljökrav i projekt
  • Deltagarna testar att arbeta i SundaHus 

  Kostnad: 3 500 kr /deltagare

  Anmäl dig här

  Är ni en grupp som vill gå en utbildning tillsammans? För mer information och bokning, maila projektadmin@sundahus.se

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida