• SundaHus Miljödata Licenser

  Användarlicens

  Användarlicensen ger möjlighet för en användare att använda SundaHus Miljödata som ett uppslagsverk.

  Kostnad: 9 995 kr / år

  Beställ

  Verksamhetslicens

  Ett företag eller organisation kan teckna en Verksamhetslicens vilken omfattar obegränsat antal projektregistreringar och användare. 

  Offert

  Projektlicens

  En projektlicens omfattar tillgång till SundaHus Miljödata för alla aktörer i ett projekt. Beställare, Arkitekter, Konsulter och Entreprenörer får tillgång till en projektanpassad kollektionsstruktur där information om använda produkter registreras. Användarna kan ges behörighet att registrera produkter eller att enbart läsa om vilka produkter som registrerats. 

  Projektlicens offereras.

  Offert

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida