• Priser ProductStory

  Beställ ProductStory

  Bedömning

  Önskar du att nå nya affärsmöjligheter och samarbeta med nya fastighetsprojekt? Då är det dags att bedöma din produkt.

  Genom vår bedömning erhåller din produkt en bedömningsbokstav som påvisar hur väl din produkt uppfyller våra kriterier och med det matchas den mot våra fastighetskunders miljö och certifieringskrav.

  Typ av bedömning

  Pris / bedömning

  Bedömning / ombedömning 2 500 kr
  Expressbedömning 6 000 kr
  Sekretessbedömning / ombedömning 6 000 kr


  Notera att bedöming medför visualisering i plattformen.

  Din bedömning är giltig i 5 år. Efter denna period behöver du genomföra en ombedömning. Om en ombedömning inte genomförs kommer din produkt att markeras som obedömd.

  Undantag för ombedömning beviljas när innehållet, tillverkningsmetoden eller dess plats, och/eller inre och yttre påverkan av produkten inte har förändrats. Detta undantag verkställs med 2 år i taget och måste skriftligen bekräftas av dig som kund.

  Se våra villkor för ytterligare information.

  Villkor ProductStory
  Bedömningar 

  Visualisering

  Berätta din ProductStory och visualisera hur din produkt möter byggcertifieringar och miljökrav för att skapa nya affärsmöjligheter och bidra till en sundare omställning i byggbranschen.

  För att synas på ProductStory tecknar du en 12 månaders prenumeration per produkt, vilken debiteras årsvis. Att visualiseras i databasen kostar 20 SEK exkl. moms per produkt och månad..

  Notera att visualisering i plattformen medför en bedömning

  Vår prenumeration löper per kalenderår. Startar du som kund en prenumeration i Augusti löper denna till sista december och förnyas därefter automatiskt med 12 månader. Detta möjliggör att konsolidera alla dina produkter under samma period. 

  Villkor
  ProductStory 

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida