• SundaHus i Linköping AB

  Bolagsinfo

  SundaHus har funnits i mer än 30 år och har alltid arbetat för att bidra till att skapa bättre inomhusmiljöer genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster för bättre materialval. Vi tillhandahåller ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel för både fastighetsägare och leverantörer 

  SundaHus i Linköping AB grundades 1990 och är idag en av flera ledande aktörer på området bättre materialval. 

  Vision

  Att bidra till att bygga effektiva och miljövänliga fastigheter, från början till slut, som främjar människors hälsa och miljön. 

  Green Planet In Hands

  Mission

  Vi hjälper företag och organisationer med att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla, effektiva och användarvänliga lösningar för bättre materialval. 

  Genom att förvalta och utveckla vår höga trovärdighet och position på marknaden transparens och kvalitet centralt i allt vi för att vara en naturlig del i våra kunders processer. 

  Miljö- och kvalitetspolicy

  SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning. SundaHus strävar efter att alltid ha kunden i fokus samt ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att:

  • hålla hög användarvänlighet i databasen och löpande utveckla funktioner efter kundens behov.
  • våra bedömningar i databasen utförs med hjälp av ett välutvecklat systemstöd, hög kompetens och väl utarbetade rutiner.
  • ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att uppdatera bedömningarna i databasen.
  • ha god transparens i våra kriterier, bedömningar och ställa höga krav på den dokumentation be-dömningarna baseras på håller god kvalitet.
  • tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och ämnen i produkter och om dess avfallshantering, för att förebygga spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället samt tillhandahålla smidiga verktyg för att konkretisera och styra upp miljöarbetet inom bygg- och fastighetsförvaltning.
  • tillämpa livscykeltänkande som kontinuerligt dokumenteras och följs upp
  • skapa incitament för leverantörer att förbättra dokumentationen av byggvarornas innehåll, samt substituera farliga kemikalier.
  • i våra konsultuppdrag ge råd och stöd som minskar våra kunders miljöpåverkan.
  • anpassa verktygen och tjänsterna mot gällande lagstiftning
  • minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet

  SundaHus är stolta medlemmar av

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida