• Leverantör

  Möjligheter för dina kunder att enkelt följa beställarnas krav

  De använder SundaHus

  SundaHus ProductStory används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa bättre materialval. Våra kunder är ofta långsiktiga ägare som vill arbeta systematiskt med att fasa ut farliga ämnen och dokumentera innehållet i byggnaderna. Konsulter och entreprenörer är också stora användare av systemet

  Så används SundaHus

  SundaHus ProductStory används som ett verktyg för att uppfylla beställarens miljöprogram, för att dokumentera byggprodukterna i byggnaden och för att hålla reda på vilka produkter som används vid förvaltning och drift av byggnaden.
   
  Vi vill understryka att SundaHus varken godkänner eller underkänner produkter. Det är beställaren som beslutar om vad som är godkänt, utifrån sina miljökrav och med hänsyn till andra faktorer såsom funktion, kvalitet, estetik och pris. Vissa beställare ställer miljökrav enligt SundaHus bedömningskriterier medan andra använder systemet för att ställa andra miljökrav. Det kan tex handla om krav enligt något certifieringssystem (t.ex. Miljöbyggnad eller Svanen) eller helt egna krav avseende innehållet i produkterna.

  Därför ska dina produkter finnas med

  Produkterna i SundaHus ProductStory exponeras för tusentals entreprenörer och konsulter vars uppdragsgivare ställer krav på att få veta innehållet i byggprodukterna. Finns era produkter i databasen blir det lättare för projektdeltagarna att välja dem och registrera dem i fastighetens loggbok.
   
  Användare av SundaHus ProductStory får tillgång till uppdaterad information om era produkter direkt ur vårt system och känna sig trygga med att SundaHus ansvarar för en kontinuerlig uppdatering av databasen.

  Registrera dina produkter i SundaHus ProductStory

  Beställ bedömning

  Om du inte har några produkter i SundaHus ProductStory sedan tidigare behöver du beställa ett leverantörskonto.
  Kontot innebär att du får en inloggning till SundaHus ProductStory och därmed kan beställa bedömning direkt via webben. Det innebär också att vi lätt kan kontakta dig om det uppstår frågor kring dina produkter samt att du får automatiska notifieringar om uppdateringar vi gjort av produktbedömningarna.

  Så beställer du

  För att lägga en beställning gå till SundaHus hemsida - klicka ”Logga in” och när du är inloggad på SundaHus ProductStory hittar beställningssidan direkt under fliken ”Beställ”.

  När du startat en bedömningsorder kan du när som helst spara och stänga om du t.ex. behöver mer information eller om du behöver avbryta av annan anledning. Då sparas ordern som ett utkast. Det betyder att du kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle och slutföra den. Utkastet finnas kvar tills du antingen slutför beställningen eller att du tar bort utkastet.

  Kom ihåg de viktigaste dokumenten; byggvarudeklaration med fullständig innehållsförteckning samt vid kemisk product ett säkerhetsdatablad  samt ett Intyg om redovisningskrav.

  För att slutföra din beställning behöver du acceptera allmänna villkor, ange vilken typ av beställning du vill göra samt ange fakutreringsuppgifter.

  Följ statusen på bedömningen: Du får en bekräftelse att beställningen tagits emot genom att en blå ruta visas ovanför beställningsformuläret. Du kan sedan följa statusen på din beställning under Mina beställda bedömningar och du kommer att få ett mail när bedömningen är klar och publicerad i SundaHus ProductStory.

  Har du frågor kontakta support@sundahus.se, telnr 013-21 40 90)

  Detta behöver vi veta

  För kemiska produkter krävs alltid ett Säkerhetsdatablad vilket ger information om de kemiska farorna kopplad till produkterna. Säkerhetsdatablad är juridiskt bindande och ska tillhandahållas av leverantörer som säljer kemiska produkter.
   
  För både kemiska och övriga produkter vill vi ha en byggvarudeklaration alternativt någon annan form av miljödeklaration (t.ex. egen form av miljödeklaration, environmental product declaration (EPD), Product Environmental Profile (PEP)). Vår mall hittar du här på svenska och på engelska.
   
  Dokumenten ska dessutom ha ett erforderligt innehåll för att dokumentationen ska anses som fullständig. Vi kontrollerar innehållsbeskrivningen i dokumenten utifrån en intern checklista som är uppdelad på olika produktkategorier.
   
  Vi ser gärna att ni också tillhandahåller produktblad, drift- och skötselinstruktion, emissionsredovisningar och miljömärkningsintyg där relevant.

  Hur mycket kostar en bedömning?

  Standardbeställning/ombedömning
  2 500 kr/st
   
  Expressbeställning/expressombedömning
  6 000 kr/st
  Påbörjas inom 3 arbetsdagar
   
  Artikelimport av redan bedömda produkter
  1 500 kr

  Fast pris
  Om du vill få ett större antal produkter bedömda erbjuder vi gärna ett fast pris för detta. Du är välkommen att kontakta support@sundahus.se för en offert..

  Se produkter i SundaHus

  För att kunna se dina produkter i SundaHus ProductStory måste du logga in via vår webbplats. Nedan kan du se olika konton som kan ge dig inloggning till systemet.
  Demokonto
  Om du ännu inte har några produkter bedömda av SundaHus men vill komma in och titta på hur systemet är uppbyggt kan du beställa ett demokonto som är giltigt i 3 dagar efter första inloggning. Kontot är helt kostnadsfritt och ger dig full tillgång till hela SundaHus ProductStory. Här kan du beställa demokonto.
  Leverantörskonto
  Om du vill beställa bedömning av dina produkter samt se dina produktbedömningar i SundaHus ProductStory har du rätt att ha ett kostnadsfritt leverantörskonto. Kontot ger dig tillgång till varumärken kopplat till ditt företag samt möjlighet att få mejlnotifieringar när nya bedömningar gjorts. Här kan du beställa leverantörskonto.  
  Användarlicens
  Med en användarlicens har man full tillgång till hela SundaHus ProductStory som ett uppslagsverk. Här kan du beställa en användarlicens.
   
  Mer information om licenstyper för leverantörer hittar du här.

  Green Planet In Hands

  SundaHus Bedömning

  I SundaHus ProductStory kan du söka bland tusentals bedömda produkter. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

  SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

  Det här betyder bokstäverna

  A

  A är produkter som

  • ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
  • inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  • inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • ger minimalt bidrag till smogbildning
  • inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  • ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  • har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
  • inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  • inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

  B

  B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

   

  C+

  C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

  C-

  C- är produkter som

  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
  • riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen

  D

  D är produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning.

  Växel

  013-21 40 90

  E-mail

  support@sundahus.se

  Supportsida