• Ross Arkitektur & Design minimerar fel och risker genom iBinder

  Den flerfaldigt prisbelönade arkitektfirman Ross Arkitektur & Design har sedan 1996 erbjudit sina kunder innovativ arkitektur med unik design. Grundaren Pål Ross är ständigt ute efter att hitta förbättringar och utveckla strukturer för att främja kreativitet och skapa trygghet i byggprojekten. Tack vare iBinder hittade han det stöd som tidigare saknats. 

  Ross Arkitektur & Design har gjort sig känt för sina exklusiva villor i annorlunda men tilltalande design. Runda former kännetecknar projekten och tekniskt ligger husen i yttersta framkant. För Vd:n och grundaren, Pål Ross, är tekniken inget självändamål utan snarare ett hjälpmedel. 

  "Vi vill hela tiden hitta förbättringar och den tekniska utvecklingen ger oss rätt förutsättningar. I mångt och mycket handlar det om att ha ordentliga strukturer och processer där ordning och reda skapar säkerhet och främjar kreativitet. Det gäller för oss, våra kunder och alla våra samarbetspartners", säger Pål.

  En gemensam plattform som främjar samarbete 
  I tidiga skeden av byggprojekt tas många beslut som har stor påverkan på slutresultatet. Pål hävdar att ett lyckat slutresultat ligger i noggranna förberedelser. Att ha koll på vad man kommit överens om, vad det är som ska göras och hur det ska genomföras är av yttersta vikt för ett lyckat projekt. Det var i ett större projekt i samarbete med en entreprenör som han kom i kontakt med iBinder för första gången   

  "Digital informationshantering kan minska fel, öka produktiviteten och göra projektet mer lyckat. Jag blev mäkta imponerad av iBinder vid första anblicken. En gemensam plattform där alla kan bidra och samarbeta var något vi saknat. Det ger oss ett otroligt stöd i vårt dagliga arbete och det säkerställer att alla har tillgång till de senaste revideringarna och uppdaterade dokument."

  Digital informationshantering skapar värde 
  Nyfikenhet har varit ett ledord från start och modet att ifrågasätta och utveckla arbetssätt har varit avgörande för framgångarna hos Ross Arkitektur & Design. En svag länk i byggprocessen som identifierades tidigt var informationshantering och bristen på tydlig kommunikation, något som förändrats och förbättrats genom iBinder.  

  "Ett projekt pågår över lång tid och det är många människor och företag inblandade. Vi lägger väldigt mycket tid och engagemang i att planera våra projekt så att det ska bli det rätt direkt. På så sätt undviker vi små och enkla fel. Dessutom är man nöjd 20 år senare då allting fortfarande fungerar", berättar Pål. 

  Idag använder Ross Arkitektur & Design iBinder i de flesta av sina projekt. Värdet av att använda iBinder som plattform för den digitala informationshanteringen går inte att överskatta menar Pål som upplever att verktyget främjar både tydlighet och trygghet. 

  "Vi ser stort värde av att använda iBinder direkt i tidiga skeden och vill ha med det från början i våra projekt. Med hjälp av iBinder undviker vi fel och misstag och minimerar andra risker. Det blir en kontinuitet där alla får ta ansvar för sitt arbete", avslutar Pål. 

  Mer om kunden:

  Ross Arkitektur & Design

  Grundat 1996

  Erbjuder innovativ arkitektur med unik design

  https://www.ross.se/

  Läs fler kundreferenser

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo