Avsluta/Redigera pärm

I det här avsnittet kan man läsa om hur man redigerar befintliga pärmar och hur man gör för att avsluta en pärm.

Redigera pärminformation

Läs om hur man redigerar pärminformation.

Avsluta pärm

Läs om hur man arkiverar eller raderar en pärm.

Redigera pärminformation

För att redigera pärminformationen så klickar man på cirkeln enligt nedan och sedan på "Redigera pärm":

 

Sedan kan man ändra önskad information enligt nedan:

 

1) Här kan man ändra namn, beskrivning och datum på pärmen.

2) Välj om pärmryggen ska ha en logotyp. Redigera vilken färg pärmryggen ska ha.

3) Välj vart projektet eller objektet ligger någonstans och uppskattat byggvärde (endast byggprojekt).

4) Välj vilket språk pärmen ska använda.

Avsluta pärm

För att kunna ta bort eller arkivera en pärm behöver man vara administratör för pärmen, man ser om man är administratör i fliken "Deltagare" i pärmen.

Arkivera pärm

För att arkivera pärmen, öppna pärmen och Klicka enligt de röda pilarna nedan och välj "Arkivera pärm". Vid arkivering av en pärm upphör den månatliga projektkostnaden (med reservation för 30 dagars uppsägningstid) och man betalar istället en mindre avgift för arkivering. En arkiverad pärm kan aktiveras igen vid behov och alla handlingar går fortfarande att ladda hem och titta på - men man kan inte tillföra någon ny information i pärmen.

Radera pärm

För att radera pärmen, öppna pärmen och klicka enligt de röda pilarna nedan och välj "Radera pärm".
OBS! Tänk på att man kan ladda hem allt material från pärmen på ett snabbt och smidigt sätt innan man tar bort pärmen (se gröna pilar i bifogad bild  nedan). Vid radering upphör kostnaden för pärmen (med reservation för 30 dagars uppsägningstid).

 

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo