Avsluta/Redigera pärm

I det här avsnittet kan man läsa om hur man redigerar befintliga pärmar och hur man gör för att avsluta en pärm.

Redigera pärminformation

Läs om hur man redigerar pärminformation.

Avsluta pärm

Läs om hur man arkiverar eller raderar en pärm.

Redigera pärminformation

För att redigera pärminformationen så klickar man på cirkeln enligt nedan och sedan på "Redigera pärm":

 

Sedan kan man ändra önskad information enligt nedan:

 

1) Här kan man ändra namn, beskrivning och datum på pärmen.

2) Välj om pärmryggen ska ha en logotyp. Redigera vilken färg pärmryggen ska ha.

3) Välj vart projektet eller objektet ligger någonstans och uppskattat byggvärde (endast byggprojekt).

4) Välj vilket språk pärmen ska använda.

5) Välj status på pärmen: aktivt läge (standard), garantiläge eller arkivläge (läs mer om dessa statusar nedan under Avsluta pärm).

6) Välj vilket skede projektet befinner sig i (endast byggprojekt).

7) Radera pärmen helt, läs mer om detta nedan.

Avsluta pärm

För att kunna ta bort, sätta i garantiläge eller arkivera en pärm behöver man vara administratör för pärmen; man ser om man är administratör i fliken "Deltagare" i pärmen.

Arkivera pärm

Vid arkivering av en pärm upphör den månatliga projektkostnaden (med reservation för 30 dagars uppsägningstid) och man betalar istället en mindre avgift för arkivering. En arkiverad pärm kan aktiveras igen vid behov och alla handlingar går fortfarande att ladda hem och titta på - men man kan inte tillföra någon ny information i pärmen.

Garantiläge

Garantiläge fungerar på liknande vis som arkivering av pärm, med skillnaden att man fortfarande kan använda funktioner som frågor & svar och besiktningar.

Radera pärm

För att radera pärmen helt, klicka på "Ta bort hela pärmen".

OBS! Vi rekommenderar att man sparar hem materialet innan; för att göra det, klicka enligt nedan:


Vid radering upphör kostnaden för pärmen (med reservation för 30 dagars uppsägningstid).

 

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo