Udtræksringbind gør dig mere effektiv

Effektiv organisering og deling af dokumenter kan spare tid og forbedre samarbejdet mellem teammedlemmer. Brugen af udtræksringbind til at tagge og dele dokumenter efter behov er en iBinder-funktion, der kan være meget nyttig. I denne artikel undersøger vi fordelene ved at bruge udtræksringbind i iBinder, og hvordan det kan gøre dokumenthåndteringen nemmere.

Oprettelse af virtuelle ringbind til taggede dokumenter

Et udtræksringbind fungerer som en virtuel mappe eller et virtuelt filter, som kun indeholder de dokumenter, der er taggede til et bestemt formål. Brugerne får hurtigt adgang til de relevante dokumenter ved at åbne udtræksringbindet i stedet for at skulle søge i en stor mængde dokumenter i et projekt- eller driftsringbind. Det sparer tid og gør det lettere at finde og få adgang til de rigtige informationer.

Nemmere deling med deltagere, der ikke skal have fuld adgang

Man kan sikre, at kun de relevante personer får adgang til dokumenterne, ved at vælge, hvilke personer der skal have adgang til et udtræksringbind. Det eliminerer behovet for f.eks. at låse hele projekt- eller driftsringbindet, og man undgår utilsigtet adgang til informationer, der ikke er relevante for deltagerne. Deltagerne kan nemt samarbejde og kommunikere i udtræksringbindet ved at håndtere meddelelser samt stille og besvare spørgsmål. 

Oprettelse af flere udtræksringbind til samme projekt- eller driftsringbind

En anden fordel ved udtræksringbind er, at man kan oprette flere udtræksringbind til det samme projekt- eller driftsringbind. Det kan være praktisk, når forskellige grupper eller team har brug for adgang til bestemte dokumenter. Når man opretter separate udtræksringbind, kan man tilpasse adgangen til dokumenter på grundlag af brugernes behov og ansvarsområder.

Udtræksringbind opdateres automatisk med nyt indhold

En vigtig funktion i forbindelse med udtræksringbindene er, at dokumenterne i dem spejles fra det oprindelige projekt- eller driftsringbind. Det vil sige, at hvis et dokument opdateres i det oprindelige ringbind, bliver det automatisk opdateret i alle relevante udvalgsringbind. På den måde har deltagerne altid adgang til den nyeste version af dokumenterne, og det minimerer risikoen for forvirring eller brug af forældet materiale.

Nogle tips til dem, der vil begynde at bruge udtræksringbind

  • Husk at tagge og kategorisere dokumenterne i det oprindelige ringbind for at sikre korrekt filtrering og adgang i udtræksringbindene. 
  • Du kan markere og tagge mange dokumenter samtidig.
  • Vær omhyggelig med, hvilke deltagere der skal have adgang til udtræksringbindene. Sørg for klart at definere roller og ansvarsområder i projektet eller administrationen. 

Brugen af udtræksringbind kan alt i alt være en effektiv metode til organisering og deling af dokumenter i iBinder. Når du bruger udtræksringbind, får deltagerne hurtigt adgang til relevante og opdaterede dokumenter, og samtidig forhindrer du uautoriseret adgang.

Tilbage til vidensbank

Vil du se, hvordan platformen fungerer?

Sådan fungerer iBinder

Hvad gør iBinder?

iBinder er en cloudbaseret platform til informations- og dokumenthåndtering. Effektiviteten bliver større, og der bliver mindre administration og færre afvigelser, når man samler de mennesker, der er involveret i projekter i bygge- og ejendomsbranchen, i et fælles arbejdsområde. Samtidig bliver projekterne mere bæredygtige!

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig?

Informationshåndtering til byggeprojekter

Vi tilbyder digital informationshåndtering, der øger produktiviteten og mindsker miljøpåvirkningen i dit byggeprojekt, gennem hele bygningens livscyklus. 

Her kan du læse mere.

Bevidste materialevalg øger ejendommens værdi

Vi tilbyder et førende system til bevidst materialevalg i bygge- og ejendomsbranchen. Hos os får du fuld støtte til bedst muligt at træffe bevidste materialevalg, så du kan undgå produkter med farlige stoffer og dokumentere produktvalg.

Her kan du læse mere.

Salg

89 88 78 29

Support

89 88 78 30

E-mail

support@ibinder.dk

Hjælpecenter

Anmod om en demo