Styr tillatelser og forenkle fanehåndteringen i prosjekter

iBinder gir deg full kontroll over håndteringen av faner og tillatelser i prosjektene dine. Som administrator kan du raskt og enkelt legge til og redigere faner. Du kan også styre tilgangsnivåene for hver bruker. Ved å tildele lese- eller skriverettigheter sikrer du at rett person får rett informasjon til rett tid.

Faner har ulike egenskaper, avhengig av type

Avhengig av hvor du oppretter en fane, for eksempel under "Tegninger", eller om du lager en sjekkliste, får den automatisk ulike metadata. Det gjør sortering og tagging mer relevant for dokumentene som lagres der.

Nye funksjoner for å styre tilganger på undermappenivå

I den nyeste versjonen av iBinder kan du nå tildele tillatelser til undermapper, noe som ikke var mulig i den eldre versjonen av iBinder, kalt iBinder Classic. Dette gir deg enda større fleksibilitet og kontroll over hvilke brukere som kan se og redigere spesifikke filer og mapper. Muligheten til å finjustere tillatelsene på undermappenivå gjør at du kan skape et mer strukturert og tilpasset arbeidsmiljø for prosjektene dine.

Lås en fane eller mappe og forhindre uautorisert tilgang

En annen praktisk funksjon er muligheten til å låse en fane eller mappe helt. Ved å opprette en hemmelig fane kan du sikre at bare brukere med riktig tillatelse ser og får tilgang til filene her. Dette er spesielt viktig for sensitiv informasjon eller dokumenter som bare skal være tilgjengelige for et utvalgt antall personer. Ved å låse en fane eller mappe helt kan du beskytte dine viktigste data.

Opprett maler for fanestrukturen

Hvis du vil forenkle og effektivisere arbeidsflyten ytterligere, kan du opprette en mal i organisasjonspermen for din fanestruktur. Du kan opprette en standardisert mal for å sikre at alle prosjekter har samme struktur, og at brukerne ikke behøver å finne opp hjulet på nytt hver gang de oppretter en ny perm. På den måten kan du hjelpe alle å jobbe etter de samme retningslinjene for å få et konsekvent arbeidsmiljø.

Uansett om du håndterer små eller store prosjekter, er iBinder et verdifullt verktøy for å organisere og strukturere dokumenter. Ved å bruke de effektive tillatelsesfunksjonene og opprette maler kan du forenkle fanehåndteringen og skape et mer effektivt arbeidsmiljø for deg og teamet ditt.

Tilbake til kunnskapsbank

Vil du se hvordan plattformen fungerer?

Slik fungerer iBinder

Hva gjør iBinder?

iBinder er en skybasert plattform for informasjons- og dokumenthåndtering. Ved å samle alle involverte i bygg- og eiendomsprosjekter i et felles arbeidsområde øker du effektiviteten samtidig som du får mindre administrasjon og færre avvik. I tillegg blir prosjektene mer bærekraftige!

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Informasjonshåndtering for byggeprosjekter

Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

Les mer her

Bevisste materialvalg øker eiendommens verdi

Vi tilbyr markedets ledende system for bevisste materialvalg innen bygg- og eiendomsbransjen. Hos oss får du full støtte til å foreta bevisste materialvalg for på best mulig måte å unngå produkter med farlige stoffer samt å dokumentere produktvalget.

Les mer her

Sentralbord

67 20 93 36

Support

67 20 93 37

E-post

support@ibinder.no

Book en demo