Hantera behörigheter och förenkla flikhanteringen i dina projekt

iBinder ger dig fullständig kontroll över hanteringen av flikar och behörigheter i dina projekt. Som administratör kan du snabbt och enkelt lägga till och redigera flikar. Du kan också styra åtkomstnivåerna för varje användare. Genom att tilldela läs- eller skrivrättigheter kan du säkerställa att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt.

Flikar har olika egenskaper beroende på typ

Beroende på var du skapar en flik, till exempel under ”Ritningar” eller om du gör en checklista, så får den automatiskt olika metadata. På så sätt blir sortering och taggning mer relevant för dokumenten som samlas där.

Nya funktioner låter dig styra behörigheterna på undermappsnivå

I den senaste versionen av iBinder kan du nu tilldela behörigheter till undermappar, vilket inte var möjligt i den äldre versionen av iBinder, känd som iBinder Classic. Detta ger dig ännu mer flexibilitet och kontroll över vilka användare som kan se och redigera specifika filer och mappar. Genom att kunna finjustera behörigheterna på undermappsnivå kan du skapa en mer strukturerad och anpassad arbetsmiljö för dina projekt.

Lås en flik eller mapp och förhindra obehörig åtkomst

En annan användbar funktion är möjligheten att låsa en flik eller mapp helt. Genom att skapa en hemlig flik kan du säkerställa att endast användare med rätt behörighet kan se och komma åt dessa filer. Detta är särskilt viktigt för känslig information eller dokument som bara ska vara tillgängliga för ett utvalt antal personer. Genom att helt låsa en flik eller mapp kan du skydda dina viktigaste data.

Skapa mallar för flikstrukturen

För att ytterligare förenkla och effektivisera arbetsflödet kan du skapa en mall i organisationspärmen för din flikstruktur. Genom att skapa en standardiserad mall kan du säkerställa att varje projekt har en enhetlig struktur och att användarna inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång de skapar en ny pärm. På så sätt kan du hjälpa alla att arbeta enligt samma riktlinjer och skapa en konsekvent arbetsmiljö.

Oavsett om du hanterar små eller stora projekt, kommer iBinder att vara ett värdefullt verktyg för att organisera och strukturera dina dokument. Genom att använda de kraftfulla behörighetsfunktionerna och skapa mallar kan du förenkla flikhanteringen och skapa en mer effektiv arbetsmiljö för dig och ditt team.

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur plattformen fungerar?

Så fungerar iBinder

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo